Zero waste stylem życia

Zero waste jest stylem życia, polega na świadomym minimalizowaniu i zaprzestaniu marnowania zasobów Ziemi. To dążenie do redukcji ilości odpadów produkowanych przez indywidualne osoby.

Zero waste stylem życia

Zasady zero waste

Koncepcja opiera się na pięciu normach:
 Odmawiaj przyjmowania, posiadania rzeczy i produktów, które ci się nie przydadzą a generują śmieci i odpady np. próbki kosmetyków, gadżety firmowe itp.
 Ograniczaj nawyki zakupowe do wyborów niezbędnych i koniecznych
 Używaj przedmiotów wielokrotnego użytku
 Segreguj śmieci lub je przetwarzaj, daj im tzw. drugie życie
 Pozbywaj się odpadów organicznych np. kompostowanie

Zero waste stylem życia

Znaczenie zero waste

Najważniejsze atuty koncepcji:

 Zmienia nawyki konsumpcyjne i styl życia ludzi
 Kształtuje postawą ekologiczną
 Jest koncepcją, która ma chronić zasoby Ziemi poprzez regulacje ich produkcji i ponowne wykorzystanie produktów

Zero waste jest ciekawą ideą, która ma skłonić mieszkańców planety do przemyślenia swoich nawyków konsumenckich.